VW Hotline: 081-414-4771
Home | Contact us

Caravelle

โชว์รูมและศูนย์บริการ เปิดบริการตามปรกติ ทุกวัน 8.30-17.00 น.

สะดวกสบาย ประหยัด และปลอดภัยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

ไว้ใจได้ทรงประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิง และสะดวกสบาย รวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวในโฟลค์สวาเกน Caravelle ที่ทั่วโลกยอมรับ ทำให้คุณมั่นใจได้กับนวัตกรรมที่ขึ้นชื่อว่า Caravelle 
ตอบสนองทุกความต้องการ

ด้วยระบบรางเลื่อนนิรภัยทำให้คุณสามารถปรับเลื่อนเบาะในห้องโดยสารได้ตามความต้องการ 

พละกำลัง เครื่องยนต์สมรรถนะสูงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม