VW Hotline: 081-414-4771
Home | Contact us

DSG

โชว์รูมและศูนย์บริการ เปิดบริการตามปรกติ ทุกวัน 8.30-17.00 น.


นวัตกรรมชาญฉลาดและสะดวกสบายมากกว่าที่เคยมีมาก่อน

นวัตกรรมชาญฉลาดและสะดวกสบายมากกว่าที่เคยมีมาก่อน...นี่คือระบบเกียร์คลัทช์คู่ใหม่ ( dual-clutch gearbox ) DSG จากโฟล์คสวาเกน ระบบเกียร์ที่สามารถตอบสนองความรู้สึกได้อย่างแท้จริง ทำไมหรือ? เพราะมันสามารถรวม 2 สิ่งไว้เป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัวเป็นครั้งแรก : คือเป็นระบบเกียร์ 7 สปีดแบบวางขวาง และอีกด้านหนึ่งคือเป็นระบบคลัทช์คู่ ( dual-clutch ) แบบแห้ง แล้วอะไรคือประโยชน์ที่ได้รับล่ะ? แน่นอนคือการขับขี่สะดวกสบายแบบเกียร์อัตโนมัติแต่สามารถขับขี่ปราดเปรียวได้แบบเกียร์ธรรมดา และนอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเกียร์อัตโนมัติปกตินวตกรรมคลัทช์คู่แบบแห้ง

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเกียร์ 7 สปีดแบบคลัทช์คู่ DSG คือการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีคลัทช์แบบแห้งกับเทคโนโลยีของระบบเกียร์อัตโนมัติทั่วไปซึ่ง DSG ถือว่าเป็นนวตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลก ผลก็คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำมลพิษน้อยสะดวกสบายปราดเปรียวและความพึงพอใจในการขับขี่ใหม่ : พร้อมรางวัลชนะเลิศ

ระบบเกียร์ 7 สปีดแบบคลัทช์คู่ DSG ถือเป็นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีระบบเกียร์ที่สามารถนำมาใช้กับมอเตอร์ขนาดเล็กกว่าเดิมที่มีความจุได้ถึง 250 นิวตันเมตรการพัฒนานี้ได้รับการยอมรับจาก ADAC : ในหมวดของ "นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม" the German automobile association awarded the 'GelberEngel2008'